V/v triển khai Kế hoạch phối hợp về triển khai các mô hình Đề án 06/CP trên địa bàn huyện Vân Hồ
Số ký hiệu văn bản 3062/UBND-CAH
Ngày ban hành 20/11/2023
Ngày hiệu lực 20/11/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai Kế hoạch phối hợp về triển khai các mô hình Đề án 06/CP trên địa bàn huyện Vân Hồ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-n20-t11-cv-trien-khai-ke-hoach-phoi-hop-ve-trien-khai-cac-mo-hinh-de-an-06.pdf