V/v hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Số ký hiệu văn bản 3068/UBND-TP
Ngày ban hành 21/11/2023
Ngày hiệu lực 21/11/2023
Trích yếu nội dung V/v hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-31.-cv-chi-dao-tham-gia-cuoc-thi-phong-chong-tham-nhung-cgbs-sua.pdf
saoy-1160-stp-pbgdpl_0001.pdf
the-le_0001.pdf