V/v triển khai Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính Phủ
Số ký hiệu văn bản 3083/UBND-VHTT
Ngày ban hành 22/11/2023
Ngày hiệu lực 22/11/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính Phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vũ Thanh Hải
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-n-20.11-cv-trien-khai-nghi-dinh-so-76.nd-cp-cua-chinh-phu.pdf