V/v hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn huyện Vân Hồ
Số ký hiệu văn bản 3084/UBND-VHTT
Ngày ban hành 22/11/2023
Ngày hiệu lực 22/11/2023
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn huyện Vân Hồ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vũ Thanh Hải
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-n-20.11-cv-huong-dan-tuyen-truyen-dien-nang.pdf