V/v rà soát danh mục dự án trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XV
Số ký hiệu văn bản 3088/UBND-TNMT
Ngày ban hành 22/11/2023
Ngày hiệu lực 22/11/2023
Trích yếu nội dung V/v rà soát danh mục dự án trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XV
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-n22-t11-cv-de-nghi-ra-soat-du-an.pdf