Quyết định bổ sung kế hoạch vốn thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện (đợt 7)
Số ký hiệu văn bản 2043/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/11/2023
Ngày hiệu lực 15/11/2023
Trích yếu nội dung Quyết định bổ sung kế hoạch vốn thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện (đợt 7)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-qd-13.11-phan-bo-von-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-dot-7.pdf
signed-signed-qd-13.11-bieu-phan-bo-kh-dtc-2023-dot-7.pdf