V/v đôn đốc cập nhật, sử dụng, khai thác, phê duyệt dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trên hệ thống cơ sở dữ liệu
Số ký hiệu văn bản 3099/UBND-NV
Ngày ban hành 23/11/2023
Ngày hiệu lực 23/11/2023
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc cập nhật, sử dụng, khai thác, phê duyệt dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trên hệ thống cơ sở dữ liệu
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-cv-22.11-don-doc-cap-nhat-su-dung-khai-thac-phe-duyet-du-lieu-ve-cbccvc.pdf