V/v giao triển khai tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Số ký hiệu văn bản 3116/UBND-VP
Ngày ban hành 27/11/2023
Ngày hiệu lực 27/11/2023
Trích yếu nội dung V/v giao triển khai tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-giao-tham-muu-du-thao-chi-thi-vk-vln-phao-antt.pdf