Quyết định Thu hồi đất để thực hiện dự án: Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, sạt lở đất bản Dón, bản Tà Phù tại khu tái định cư tập trung Pu Nhay, xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ (bổ sung); Quyết định Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, sạt lở đất bản Dón, bản Tà Phù tại khu tái định cư tập trung Pu Nhay, xã Liên Hòa (bổ sung)
Số ký hiệu văn bản 2109/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/11/2023
Ngày hiệu lực 27/11/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Thu hồi đất để thực hiện dự án: Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, sạt lở đất bản Dón, bản Tà Phù tại khu tái định cư tập trung Pu Nhay, xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ (bổ sung); Quyết định Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, sạt lở đất bản Dón, bản Tà Phù tại khu tái định cư tập trung Pu Nhay, xã Liên Hòa (bổ sung)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-n24-t11-qd-thu-hoi-dat.pdf