V/v triển khai thực hiện Công văn số 2077-CV/HU ngày 23/11/2023 của Huyện ủy về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, (phiên định kỳ) lần thứ 15
Số ký hiệu văn bản 3121/UBND-VP
Ngày ban hành 27/11/2023
Ngày hiệu lực 27/11/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Công văn số 2077-CV/HU ngày 23/11/2023 của Huyện ủy về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, (phiên định kỳ) lần thứ 15
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-cv-27.11-giao-chuan-bi-noi-dung-trinh-hoi-nghi-bch.pdf