Thông báo kết luận cuộc họp của UBND huyện thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện và báo cáo hoạt động điều hành của UBND huyện năm 2023
Số ký hiệu văn bản 3117/TB-UBND
Ngày ban hành 27/11/2023
Ngày hiệu lực 27/11/2023
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận cuộc họp của UBND huyện thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện và báo cáo hoạt động điều hành của UBND huyện năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vũ Văn Dũng
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-tb-27.11-ket-qua-phien-hop-ubnd-huyen.pdf