TB Về việc công bố công khai danh mục các công trình, dự án điều chỉnh, bổ sung vào danh mục Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Vân Hồ
Số ký hiệu văn bản 3138/TB-UBND
Ngày ban hành 28/11/2023
Ngày hiệu lực 28/11/2023
Trích yếu nội dung TB Về việc công bố công khai danh mục các công trình, dự án điều chỉnh, bổ sung vào danh mục Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Vân Hồ
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-tb-thuc-hien-cong-bo-danh-muc-cac-du-an-khsdd-2023.pdf
1209-1.pdf
2404-2.pdf
saoy-1209-2.pdf
saoy-2404-1-1.pdf
signed-bieu-01-kem-tb.pdf
signed-bieu-02-kem-tb.pdf