Kết luận của đồng chí Nguyễn Quang Huấn - Phó Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện di dời chăn nuôi ra khỏi khu không được phép chăn nuôi trên địa bàn huyện Vân Hồ
Số ký hiệu văn bản 3306/TB-UBND
Ngày ban hành 18/12/2023
Ngày hiệu lực 18/12/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Nguyễn Quang Huấn - Phó Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện di dời chăn nuôi ra khỏi khu không được phép chăn nuôi trên địa bàn huyện Vân Hồ
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Quang Huấn
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-tb-15.12-kl-hop-di-doi-chan-nuoi-nq-so-57-hdnd-tinh.pdf