TB V/v công bố, công khai đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, tỷ lệ 1/500
Số ký hiệu văn bản 3378/TB-UBND
Ngày ban hành 26/12/2023
Ngày hiệu lực 26/12/2023
Trích yếu nội dung TB V/v công bố, công khai đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, tỷ lệ 1/500
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-tb-25.12-cong-bo-cong-khai-qd-1755-ve-cong-tac-quy-hoach-khu-trung-tam-hanh-chinh.pdf
0.-quyet-dinh-phe-duyet-2755.pdf