KH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2024
Số ký hiệu văn bản 03/KH-UBND
Ngày ban hành 09/01/2024
Ngày hiệu lực 09/01/2024
Trích yếu nội dung KH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2024
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-n08-t01-kh-trien-khai-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-2024.pdf