V/v triển khai thực hiện Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2024
Số ký hiệu văn bản 269/UBND-TCKH
Ngày ban hành 01/02/2024
Ngày hiệu lực 01/02/2024
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Quang Huấn
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-cv-31.01-trien-khai-tt76.2023.tt-btc-huong-dan-du-toan-2024.pdf