V/v tham gia khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức trên nền tảng MOOCs
Số ký hiệu văn bản 277/UBND-VHTT
Ngày ban hành 02/02/2024
Ngày hiệu lực 02/02/2024
Trích yếu nội dung V/v tham gia khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức trên nền tảng MOOCs
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vũ Thanh Hải
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-n-01.2-tham-gia-khoa-boi-duong-chuyen-doi-so-do-bo-tttt-to-chuc.pdf