Chỉ thị Về việc phát động phong trào toàn dân tham gia làm giao thông, thuỷ lợi mùa khô năm 2023 - 2024
Số ký hiệu văn bản 01/CT-UBND
Ngày ban hành 02/02/2024
Ngày hiệu lực 02/02/2024
Trích yếu nội dung Chỉ thị Về việc phát động phong trào toàn dân tham gia làm giao thông, thuỷ lợi mùa khô năm 2023 - 2024
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-ct-02.02-lam-duong-gtnt-nam-2023-2024.pdf