Quyết định Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Số ký hiệu văn bản 109/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/02/2024
Ngày hiệu lực 02/02/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-n01-t01-qd-cong-nhan-xa-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-nam-2023.pdf