Quyết định Phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao truyền thống vùng biên giới
Số ký hiệu văn bản 113/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/02/2024
Ngày hiệu lực 05/02/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao truyền thống vùng biên giới
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm qd-phe-duyet-kinh-phi-ngay-hoi-xuan-bien-cuong.pdf