V/v triển khai một số nhiệm vụ phục vụ trong dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024
Số ký hiệu văn bản 293/UBND-VP
Ngày ban hành 05/02/2024
Ngày hiệu lực 05/02/2024
Trích yếu nội dung V/v triển khai một số nhiệm vụ phục vụ trong dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vũ Thanh Hải
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-n-2.2-cv-trien-khai-mot-so-nhiem-vu-phuc-vu-xuan-giap-thin-2024.pdf