KH Triển khai thực hiện Đề án Phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 38/KH-UBND
Ngày ban hành 21/02/2024
Ngày hiệu lực 21/02/2024
Trích yếu nội dung KH Triển khai thực hiện Đề án Phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030 trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Quang Huấn
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-kh-19.02-phat-trien-de-an-rau-den-nam-2030.pdf