KH Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với các cá nhân, tổ chức về Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ năm 2024
Số ký hiệu văn bản 39/KH-UBND
Ngày ban hành 21/02/2024
Ngày hiệu lực 21/02/2024
Trích yếu nội dung KH Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với các cá nhân, tổ chức về Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-kh-20.02-doi-thoai-cua-chu-tich-ve-tthc-nam-2024.pdf