KH Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma tuý trên địa huyện Vân Hồ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030” năm 2024
Số ký hiệu văn bản 41/KH-UBND
Ngày ban hành 21/02/2024
Ngày hiệu lực 21/02/2024
Trích yếu nội dung KH Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma tuý trên địa huyện Vân Hồ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030” năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vũ Thanh Hải
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-n-20.2-kh-nang-cao-hieu-qua-cai-nghien-va-dao-tao-nghe-cho-nguoi-sau-cai-nghien.pdf