V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17/2/2024 của UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 365/UBND-TCKH
Ngày ban hành 22/02/2024
Ngày hiệu lực 22/02/2024
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17/2/2024 của UBND tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Quang Huấn
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-cv-21.02-trien-khai-chi-thi-cua-chu-tich-ubnd-tinh-thuc-hien-nhiem-vu-sau-tet.pdf