KH Triển khai các hoạt động chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2024
Số ký hiệu văn bản 42/KH-UBND
Ngày ban hành 22/02/2024
Ngày hiệu lực 22/02/2024
Trích yếu nội dung KH Triển khai các hoạt động chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vũ Thanh Hải
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-n-21.2-ke-hoach-tiem-chung-mo-rong-nam-2024.pdf
signed-signed-bieu-phu-luc-kem-theo-kh-tiem-chung-nam-2024.pdf