Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hợp Cường - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện tuần 08
Số ký hiệu văn bản 380/TB-UBND
Ngày ban hành 22/02/2024
Ngày hiệu lực 22/02/2024
Trích yếu nội dung Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hợp Cường - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện tuần 08
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vũ Văn Dũng
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-tb-22.02-ket-luan-giao-ban-tuan-08-ngay-20.02.2024.pdf