V/v báo cáo các thông tin dữ liệu về công tác dân tộc
Số ký hiệu văn bản 402/UBND-DT
Ngày ban hành 23/02/2024
Ngày hiệu lực 23/02/2024
Trích yếu nội dung V/v báo cáo các thông tin dữ liệu về công tác dân tộc
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vũ Thanh Hải
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-n-22.1-vv-phoi-hop-bao-cao-cac-thong-tin-du-lieu-ve-cong-tac-dan-toc-nam-2022.pdf