Tờ trình Xin ý kiến tổ chức Lễ hội Hoa ban huyện Vân Hồ năm 2024
Số ký hiệu văn bản 411/TTr-UBND
Ngày ban hành 26/02/2024
Ngày hiệu lực 26/02/2024
Trích yếu nội dung Tờ trình Xin ý kiến tổ chức Lễ hội Hoa ban huyện Vân Hồ năm 2024
Hình thức văn bản Tờ trình
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vũ Thanh Hải
Tài liệu đính kèm Số 411 to trinh xin y kien tt hu ve le hoi hoa ban nam 2024.pdf