Quyết định Về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2024
Số ký hiệu văn bản 138/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/02/2024
Ngày hiệu lực 26/02/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-n 26.2 qd giao chi tieu ptdt bhxhbhyt nam 2024.pdf