V/v đôn đốc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính
Số ký hiệu văn bản 437/UBND-VP
Ngày ban hành 28/02/2024
Ngày hiệu lực 28/02/2024
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vũ Thanh Hải
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-9. cv n 28-02 don doc hs tthc.pdf