V/v thông báo Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm; Trưởng khối, Phó Trưởng khối thi đua năm 2024
Số ký hiệu văn bản 466/UBND-NV
Ngày ban hành 29/02/2024
Ngày hiệu lực 29/02/2024
Trích yếu nội dung V/v thông báo Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm; Trưởng khối, Phó Trưởng khối thi đua năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-cv tb cum truong pho cum truong cktd 2024.pdf