Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 12/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02/04/2024
Ngày hiệu lực 02/04/2024
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Đức Toàn
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-nq hdnd mien nhiem uy vien ubnd lu vp.pdf