Nghị quyết Về việc điều chỉnh kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 13)
Số ký hiệu văn bản 08/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02/04/2024
Ngày hiệu lực 02/04/2024
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về việc điều chỉnh kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đợt 13)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Thị Ngọc
Tài liệu đính kèm signed-signed-1. nq dtc trung han 21-25 dieu chinh dot 13.pdf
signed-1.bieu dieu chinh trung han 2021-2025 dot 13.pdf