Nhị quyết Về việc giao bổ sung kinh phí lập quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/2000 căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần - kỹ thuật, căn cứ chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện Vân Hồ, đơn vị: Ban Chỉ huy quân sự huyện
Số ký hiệu văn bản 11/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/04/2024
Ngày hiệu lực 05/04/2024
Trích yếu nội dung Nhị quyết Về việc giao bổ sung kinh phí lập quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/2000 căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần - kỹ thuật, căn cứ chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện Vân Hồ, đơn vị: Ban Chỉ huy quân sự huyện
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Đức Toàn
Tài liệu đính kèm signed-signed-4.nq phan bo kp quy hoach quan su -hatg.pdf