Nghị quyết Về việc giao bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 10/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/04/2024
Ngày hiệu lực 05/04/2024
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về việc giao bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Thị Ngọc
Tài liệu đính kèm signed-signed-nq phan bo kinh phi don vi-hatg.pdf