KH Triển khai thực hiện Tiểu dự án 10.1 của Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện năm 2024
Số ký hiệu văn bản 92/KH-UBND
Ngày ban hành 08/04/2024
Ngày hiệu lực 08/04/2024
Trích yếu nội dung KH Triển khai thực hiện Tiểu dự án 10.1 của Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vũ Thanh Hải
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-n 5.4 kh trien khai thuc hien tieu da 10.1 cua da 10 thuoc ctmtqg 1719 nam 2024.pdf