V/v thực hiện chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Số ký hiệu văn bản 876/UBND-VP
Ngày ban hành 08/04/2024
Ngày hiệu lực 08/04/2024
Trích yếu nội dung V/v thực hiện chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-16. cv n 08-4 th cv 2290 csxh-bvtq.pdf