Quyết định Về việc giao bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 389/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/04/2024
Ngày hiệu lực 09/04/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc giao bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-qd 08.4 bo sung kinh phi cac co quan don vi.pdf