V/v chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 912/UBND-TCKH
Ngày ban hành 11/04/2024
Ngày hiệu lực 11/04/2024
Trích yếu nội dung V/v chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm So 912 chan trinh cong tac chuan bi du an dau tu sd von nsnn.pdf