V/v giao chuẩn bị nội dung phục vụ kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước
Số ký hiệu văn bản 921/UBND-VP
Ngày ban hành 12/04/2024
Ngày hiệu lực 12/04/2024
Trích yếu nội dung V/v giao chuẩn bị nội dung phục vụ kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm So 921 giao tham muu bao cao cong tac bao ve bmnn.pdf