V/v nghiên cứu áp dụng giải pháp, kinh nghiệm trong triển khai Đề án 06/CP
Số ký hiệu văn bản 935/UBND-VP
Ngày ban hành 12/04/2024
Ngày hiệu lực 12/04/2024
Trích yếu nội dung V/v nghiên cứu áp dụng giải pháp, kinh nghiệm trong triển khai Đề án 06/CP
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-18. cv n 12-4 da 06.pdf