V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ và Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT ngày 06/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số ký hiệu văn bản 962/UBND-TCKH
Ngày ban hành 16/04/2024
Ngày hiệu lực 16/04/2024
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ và Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT ngày 06/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Hợp Cường
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-cv 15.4 huong dan trien khai nd 24 va tt 02 cua chinh phu.pdf