V/v tham dự đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn về đấu thầu và phổ biến các văn bản về giám sát, đánh giá đầu tư
Số ký hiệu văn bản 1087/UBND-TCKH
Ngày ban hành 04/05/2024
Ngày hiệu lực 04/05/2024
Trích yếu nội dung V/v tham dự đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn về đấu thầu và phổ biến các văn bản về giám sát, đánh giá đầu tư
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Quang Huấn
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-cv 03.5 tham du dao tao boi duong chuyen mon ve dau thau.pdf