V/v triển khai Nghị quyết số 77/2024/NQ-HĐND ngày 17/4/2024 của HĐND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 74/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1127/UBND-TCKH
Ngày ban hành 08/05/2024
Ngày hiệu lực 08/05/2024
Trích yếu nội dung V/v triển khai Nghị quyết số 77/2024/NQ-HĐND ngày 17/4/2024 của HĐND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 74/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Quang Huấn
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-cv 08.5 trien khai nghi quyet 77.2024 cua hdnd tinh.pdf