V/v tham mưu, đôn đốc triển khai Đề án 06
Số ký hiệu văn bản 1208/UBND-VP
Ngày ban hành 15/05/2024
Ngày hiệu lực 15/05/2024
Trích yếu nội dung V/v tham mưu, đôn đốc triển khai Đề án 06
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vũ Thanh Hải
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-27. cv ngay 14-5 trien khai da 06 hu.pdf