QĐ Ban hành Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2024
Số ký hiệu văn bản 869/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/07/2024
Ngày hiệu lực 05/07/2024
Trích yếu nội dung QĐ Ban hành Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2024
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Thế Phương
Tài liệu đính kèm So 869 ban hanh kh nang cao chi so sipas.pdf