Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/TB-BCĐ 21/02/2023 Thông báo Kết luận của Đồng chí Nguyễn Hợp Cường - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Vân Hồ giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 106
Tải về 0
21/TB-BCĐ 27/10/2022 Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Hợp Cường - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Vân Hồ giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 120
Tải về 0
07/QĐ-BCĐ 25/08/2022 Quyết định Ban hành quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Vân Hồ giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 112
Tải về 0
01/CV-BCĐ 16/02/2022 Về việc đôn đốc thực hiện hoàn thiện hồ sơ đánh giá, công nhận, công bố đạt chuẩn “Bản nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2021
Lượt xem: 127
Tải về 4
07/KH-BCĐ 11/11/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận bản đạt chuẩn “Bảnnông thôn mới kiểu mẫu”, “Bảnnông thôn mới các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới”, năm 2021
Lượt xem: 134
Tải về 0
06/CV-BCĐ 10/09/2021 Về việc Xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 149
Tải về 1
04/TB-BCĐ 11/08/2021 KThông báo kết luận của Đ/c Nguyễn Quang Huấn - Phó chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác số 02 (Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND huyện) sau khi kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch xây dựng bản Thắm Tôn, xã Tân Xuân đạt chuẩn “Bản nông thôn mới” năm 2021
Lượt xem: 193
Tải về 0
05/TB-BCĐ 11/08/2021 Thông báo Kết luận của Đ/c Nguyễn Quang Huấn - Phó chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác số 02 (Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND huyện) sau khi kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch xây dựng bản Nà An, xã Xuân Nha đạt chuẩn “Bản nông thôn mới” năm 2021
Lượt xem: 175
Tải về 1
02/KH-BCĐ 28/04/2021 Kế hoạch Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2021
Lượt xem: 114
Tải về 2