Tổng số: 2730
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
397/UBND-DT 23/02/2024 V/v triển khai nhiệm vụ nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Lượt xem: 6
Tải về 0
402/UBND-DT 23/02/2024 V/v báo cáo các thông tin dữ liệu về công tác dân tộc
Lượt xem: 5
Tải về 0
365/UBND-TCKH 22/02/2024 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17/2/2024 của UBND tỉnh
Lượt xem: 11
Tải về 0
370/UBND-GD 22/02/2024 V/v triển khai, thực hiện Quy định về đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện theo Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT ngày 11/12/2023 của Bộ GD&ĐT
Lượt xem: 6
Tải về 0
42/KH-UBND 22/02/2024 KH Triển khai các hoạt động chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2024
Lượt xem: 6
Tải về 0
373/UBND-LĐ 22/02/2024 V/v thực hiện công văn số 229/SLĐTBXH-LĐVL của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 7
Tải về 0
380/TB-UBND 22/02/2024 Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hợp Cường - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện tuần 08
Lượt xem: 9
Tải về 0
381/TB-UBND 22/02/2024 Thông báo thu hồi đất Thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Công an xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
Lượt xem: 6
Tải về 0
38/KH-UBND 21/02/2024 KH Triển khai thực hiện Đề án Phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 12
Tải về 0
39/KH-UBND 21/02/2024 KH Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với các cá nhân, tổ chức về Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ năm 2024
Lượt xem: 6
Tải về 0
40/KH-UBND 21/02/2024 KH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024
Lượt xem: 9
Tải về 0
41/KH-UBND 21/02/2024 KH Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma tuý trên địa huyện Vân Hồ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030” năm 2024
Lượt xem: 11
Tải về 0
133/QĐ-UBND 21/02/2024 Quyết định Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức vào làm công chức xã
Lượt xem: 18
Tải về 0
35/KH-UBND 20/02/2024 KH Thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2024
Lượt xem: 12
Tải về 0
36/KH-UBND 20/02/2024 KH Công tác quản lý về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2024
Lượt xem: 13
Tải về 0
37/KH-UBND 20/02/2024 KH Thực hiện Chương trình Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 202
Lượt xem: 14
Tải về 0
325/UBND-VHTT 20/02/2024 V/v bổ sung khẩu hiệu tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
Lượt xem: 15
Tải về 0
30/KH-UBND 07/02/2024 KH Thực hiện Công tác gia đình năm 2024
Lượt xem: 16
Tải về 0
113/QĐ-UBND 05/02/2024 Quyết định Phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao truyền thống vùng biên giới
Lượt xem: 30
Tải về 0
289/TB-UBND 05/02/2024 Thông báo Thời gian tổ chức gặp mặt đầu Xuân và ra quân trồng cây nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Lượt xem: 34
Tải về 0
293/UBND-VP 05/02/2024 V/v triển khai một số nhiệm vụ phục vụ trong dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024
Lượt xem: 33
Tải về 0
273/UBND-VP 02/02/2024 V/v cho chủ trương đối với Tờ trình số 07/TTrTTVH của Trung tâm Truyền thông - Văn hó
Lượt xem: 30
Tải về 0
277/UBND-VHTT 02/02/2024 V/v tham gia khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức trên nền tảng MOOCs
Lượt xem: 24
Tải về 0
01/CT-UBND 02/02/2024 Chỉ thị Về việc phát động phong trào toàn dân tham gia làm giao thông, thuỷ lợi mùa khô năm 2023 - 2024
Lượt xem: 22
Tải về 0
108/QĐ-UBND 02/02/2024 Quyết định Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Lượt xem: 21
Tải về 0
109/QĐ-UBND 02/02/2024 Quyết định Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Lượt xem: 28
Tải về 0
287/UBND-TCKH 02/02/2024 V/v nguồn kinh phí thanh toán chi phí vận hành Cổng thông tin điện tử của huyện
Lượt xem: 32
Tải về 0
109/QĐ-UBND 02/02/2024 Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 (bản thay thế)
Lượt xem: 26
Tải về 0
269/UBND-TCKH 01/02/2024 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2024
Lượt xem: 24
Tải về 0
272/TB-UBND 01/02/2024 Thông báo Kết quả Phiên họp toàn thể lần thứ 32 - UBND huyện
Lượt xem: 30
Tải về 0
12345678910...