Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
77/UBBC 20/05/2021 Kịch bản chi tiết trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 164
Tải về 0
72/UBBC 19/05/2021 Hướng dẫn phương án thay thế thành viên UBBC, Ban bầu cử khi bị cách ly y tế
Lượt xem: 127
Tải về 1
66/QĐ-UBBC 17/05/2021 Quyết định trưng tập công chức thực hiện công tác nghiệp vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 131
Tải về 0
66/QĐ-UBBC 17/05/2021 Quyết định trưng tập công chức thực hiện công tác nghiệp vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (bản thay thế)
Lượt xem: 146
Tải về 0
77/QĐ-UBBC 17/05/2021 Quyết định về việc dừng trưng tập công chức thực hiện công tác nghiệp vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 140
Tải về 0
68/UBBC 17/05/2021 Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19
Lượt xem: 141
Tải về 0
59/UBBC 14/05/2021 Hướng dẫn niêm yết kịch bản trong ngày bầu cử và hướng dẫn diễn văn khai mạc
Lượt xem: 138
Tải về 1
60/UBBC 13/05/2021 Hướng dẫn thành lập Tổ hỗ trợ các tổ bầu cử và xử lý tình huống khi có thành viên Tổ bầu cử phải cách ly y tế
Lượt xem: 118
Tải về 0
53/UBBC 08/05/2021 Hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 177
Tải về 1
50/UBBC 29/04/2021 Hướng dẫn lập danh sách cử tri và nghiệp vụ đối với các Tổ bầu cử
Lượt xem: 137
Tải về 0
48/NQ-UBBC 27/04/2021 Nghị Quyết về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Vân Hồ khóa III nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử
Lượt xem: 147
Tải về 8
34/UBBC 15/04/2021 hướng dẫn việc lập danh sách cử tri
Lượt xem: 113
Tải về 1
35/UBBC 15/04/2021 công bố và niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử
Lượt xem: 152
Tải về 4